Actueel

 • nieuws
 • iis agenda
 • foto's

 • Home Actueel IJsclub / Bestuur Kuiertocht Aanmelden Contact

  JAARVERGADERING IJSCLUB

  De Klameare liep weer helemaal vol toen IJsclub Workum  op j.l. maandagavond 2 december haar 157 ste jaarvergadering hield.  De prijzentafel voor de altijd gratis verloting was weer goed gevuld met prijsjes welke de aanwezigen zelf aanbieden.  Alles passend in de sfeer zoal de ijsclub Workum dat al in lengte van jaren gewoon is te doen.   De gastvrijheid in de Klameare werd extra benadrukt door de heerlijke pepernoten welke op de tafels stonden en later op de avond natuurlijk de traktatie van alle soorten worst aangeboden door Sjerp Blom.   Stipt om acht uur klonk de voorzitters hamer op de tafel en daarmee vroeg voorzitter Durk de Boer ieders aandacht.   Na een kort welkom aan een ieder en speciaal aan Wytze Riemersma  en zoon Max verwoorde Durk dat vooraf aan de agenda  van de jaarvergadering het bestuur  besloten had om de kort voor deze vergadering overleden oud secretaris Eeuwe Riemersma te herdenken. (zie ingevoegd kort verslag)

  Hierna werd de normale draad van vergaderen weer opgepakt en de agenda  hopelijk afgewerkt zoals op papier aangegeven stond.  Na wederom een welkom aan zo,n 130 belangstellenden waaronder onze ereleden Willem Boersma en Hisse Bremer  en onze eregast van deze avond Annamarie Thomas  gaf Durk een seintje aan SIpke de Boer ,  om zoals de traditie dat al een aantal jaren wil,  in te zetten voor ons enige echte clublied wat staande ten gehore gebracht word door de aanwezigen.

  Na deze ouverture werd  snel doorgegaan met de notulen van de vorige vergadering. Daarvoor werd het woord gegeven aan de secretaresse Anita IJbema. Met gevoel van humor had Anita de hoogtepunten van de vorige vergadering op papier weten te zetten en een daverend applaus was haar deel toen de laatste zin uit haar mond was gerold.   Ingekomen stukken waren er deze keer niet en bij de mededelingen had het bestuur slecht één punt wat aan de orde diende te komen.  Voorzitter Durk begon met de melding dat onze club officieus niet meer bij de KNSB was aangesloten. Voort gekomen uit de vreemde rol die deze bond speelde bij de affaires rond de schaatsbanen Thialf en het nog niet bestaande Almere.  Aaan de vergadering diende deze avond hierover een besluit te worden genomen.  Voorstel van het bestuur was om hiermee te wachten tot volgend jaar omdat het Friese Gewest bezig is met plannen die mogelijk ook beter aansluiten bij de gedachten van onze vereniging . Door deze plannen af te wachten kan met de tijd een beter besluit worden genomen.   De vergadering stemt met dit bestuursvoorstel in.

  Het  voorgelezen jaarverslag komt weer uit de mond van de secretaris Anita en wederom dient gezegd dat Anita weet hoe zij e.e.a aan het papier weet toe te vertrouwen. De winter was niet lang geweest maar diverse wedstrijden konden worden verreden zo memoreerde Anita.  Hoogtepunt was misschien wel de recordpoging van de lagere scholen om al schaatsend een record neer te zette voor het langste ongebroken lint schaatsers in Friesland. O.l.v. Jan Ykema en Annmarie Thomas lukte dat op 24 januari 2013.  Met de woorden het was weer prima ijswinter eindigde Anita haar verslag en was wederom een goedkeurend applaus haar beloning.

  Ook de penningmeester had zijn zaakjes goed voor elkaar zo kon een ieder al lezen op het uitgedeelde papier met cijfertjes.  Met hier en daar een klein opmerking uit de zaal wist penningmeester Wiebren Koopen wel raad en stelde hij de vraagsteller weer gerust. Vreemd was het dan ook niet dat een ieder zich kon vinden in de werkzaamheden en cijfertjes welke Wiepie  op het papier gezet had.  Dat zijn werk goed was bevestigde de kascommissie  en het applaus van de vergadering.

  Geheel volgens planning  kwam agendapunt verkiezing bestuursleden aan bod.   Annehein Gietema hield het na 13 jaar voor gezien mede door zijn aanstelling als leraar aan de AOC scholen in Heerenveen en Sneek. Om dat er geen kandidaten uit de leden naar voren waren geschoven kwam de bestuur kandidaat Sander Bouma  hiervoor in aanmerking.  Met groot tromgeroffel  door leden van drumband Workum werd Sander vanuit het niets naar de bestuurstafel gebracht .  Sander nam daarmee de stoel  van Annehein in waarna deze met de zelfde tromgeroffel afscheid  uitgeleide werd gedaan!  Dat Sander het goed gaat doen weten uit het feit dat ijs maken en ijs verkopen in zijn dagelijks leven op de boerderij bij de Nijhuizumerbrug  een dagelijkse gewoonte is geworden.

  Een korte pauze volgde, waarna de aandacht werd gevraagd voor  Annamarie Thomas.  Wereldkampioen afstanden op de 500 en 1500 m en ca 15 jaar op het hoogste nivo geschaatst heeft. Met een speciaal gecomponeerd lied van Sipke werd zij aan het Workumer publiek voorgesteld. Annamarie ging voortvaren van start want zij was de animator voor de recordpoging van de Cup-song welke zo bekend is bij de jeugd.  Op de tafels was voor een ieder een plastic beker neergezet waarmee een ritmische oefening moest worden uitgevoerd.  Dat Annamarie gevoel heeft voor entertainment bleek wel  uit haar passie waarmee zij de IJsclub leden aan het werk zette. Na een kleine 10 minuten oefenen was het moment gekomen om de recordpoging te gaan wagen. Onder begeleiding van de Workumer drumband en het gitaarspel van Sipke ging het los. Verschrikkelijk veel herrie denderde door de zaal. Het ritmische ontbrak hier en daar. Maar dat de poging als geslaagd mag worden aangemerkt is voor een ieder een zekerheid geworden!   Op haar eigen manier nam Annamarie de toehoorders mee naar haar verleden in de schaatssport maar ook naar de heden daagse activiteiten waar zij zich mee bezig houdt.  Één daarvan is haar werk voor de stichting Bechterew.   Zelf problemen ondervindend van deze ziekte zet zij zich in voor deze stichting door het geven van bewegings clinics.  Dat Annamarie het gepast vond om de hele zaal hieraan mee te laten doen paste helemaal in de sfeer van de avond.

  Afgemat, moe maar voldaan over de traditioneel prachtige avond  werd deze jaarvergadering van IJsclub Workum afgesloten. Maar de gezelligheid duurde voort tot in de kleine uurtjes!  << Terug


  2011 IJsclub Workum - Makke troch Roelof Fopma.nl